Jak wygląda skład materiałów do druku?

Praca w profesjonalnej drukarni nie polega jedynie na wydruku materiałów zleconych przez Klienta. W rzeczywistości jest to bardziej złożony proces, który obejmuje szereg różnych czynności przygotowawczych. Zaliczana jest do tego m.in. obróbka graficzna, a także skład DTP. To, co oznacza i na czym polega DTP zostanie wyjaśnione w dalszej części tekstu.

Co to jest skład DTP?

Skrót pochodzi od angielskiego sformułowania „DeskTop Publishing” co w dosłownym znaczeniu można tłumaczyć jako publikowanie lub wydawnictwo na biurku. Najprościej ujmując DTP polega na kompleksowym przygotowaniu publikacji do drukowania, a najistotniejszym elementem przygotowań jest skład komputerowy tekstu. Przed omówieniem etapów przygotowania publikacji, warto podkreślić, że publikacja to nie tylko książka czy czasopismo, ale również wszelkie inne drukowane materiały informacyjne i reklamowe. Celem działań związanych z DTP jest komputerowe dostosowanie projektu do wydruku – pod względem technicznym oraz graficznym.

Etapy przygotowania publikacji

Przygotowanie publikacji zaczyna się od makiety, czyli propozycji wyglądu. Uwzględnione zostają przy tym takie kwestie, jak: format materiału, wygląd pojedynczej strony, kroje czcionek czy chociażby style tabel i ilustracji. Są to kluczowe działania obejmujące wizualną stronę projektu.

Po ustaleniu makiety można przystąpić do składu tekstu. Czynność ta polega na sformatowaniu zawartości projektowanego materiału, zgodnie z ustalonymi założeniami. Treść zostaje dopasowana do wcześniej zaprojektowanej makiety w taki sposób, aby całość była zarówno czytelna, jak i estetyczna. Jeśli dana publikacja będzie posiadała spis treści, ilustracji czy tabel, powinno to zostać uwzględnione na koniec tego etapu – zapobiegnie to błędom związanym z numeracją i położeniem tychże elementów w treści.

Na koniec pozostaje jedynie poprawka korektorska i naniesienie ostatnich zmian, po czym następuje akceptacja finalnej wersji i rozpoczęcie druku. Warto podkreślić, że przy druku i składzie publikacji profesjonalna drukarnia powinna szczegółowo zadbać o przygotowanie pliku. Przy drukowaniu muszą zostać uwzględnione m.in. takie kwestie, jak: rodzaj papieru, technika drukowania, marginesy, struktura czerni oraz wiele innych elementów.

Plansza informacyjna PFR