Druk broszur

Jednym ze sposobów na skuteczną reklamę firmy jest druk broszur przedstawiających jej profil i ofertę. Ciekawy projekt graficzny plus wybór drukarni, która zrealizuje go szybko, w dobrej cenie i jeszcze lepszej jakości, to pierwsze kroki do sukcesu zaplanowanej akcji marketingowej w tej postaci.

Broszury informacyjno-reklamowe

Broszurami nazywane są materiały informacyjno-reklamowe złożone z kilku folderów. Przyjęto, że broszura, w odróżnieniu od pojemniejszego katalogu reklamowego , nie przekracza 48 stron zamykanych w miękkiej oprawie. Jednak z reguły ilość stron jest mniejsza, niż przewidywana.

Treści, jakie broszura może zawierać, to ogólne informacje o profilu działalności wraz z adresem i kontaktami firmy, opcjonalnie mapę dojazdu, a ponadto opisy produktów lub usług, ich zdjęcia i ceny. Aby broszura zachęcała do wyboru twojej oferty, powinna uwzględniać kluczowe, zwięzłe informacje przedstawione w sposób swobodny i naturalny.    

Druk broszur w Grist99

Druk broszur to jedna z często wybieranych przez naszych Klientów form reklamy, dlatego też mamy w tym zakresie spore doświadczenie. Potrafimy zachować jednolitą, wysoką jakość druku dla całego zamawianego nakładu broszur, bez względu na ilość przepuszczanych przez maszynę drukarską stron. Przyjmujemy zlecenia na druk broszur w małych i tysięcznych ilościach egzemplarzy, dlatego jesteśmy drukarnią, która sprawdza się jako partner zarówno lokalnych firm, jak i olbrzymich, międzynarodowych koncernów.

broszury